Návrh a realizace zahrad | +420 775 037766 | info@profizahrady.cz | www.profizahrady.cz | BrnoUkázka realizace altánu

Brno Obřany 2010

Zahrada v Brně Obřanech je členěna ve tři výrazné kompoziční celky. První a nejbližší dlážděným terasám u domu je velká travnatá plocha. Na travnatý obdélník navazuje svah, který tvoří barevnou kulisu zahrady. Poslední výraznou plochou je ovocný sad. Je obehnán živým plotem z habru a vytváří tak svébytnou uzavřenou kompozici. Výrazný prvek návrhu tvoří cestní síť. Mlatová cesta tvoří okruh kolem celé zahrady a prochází všemi výraznými kompozičními prvky. Během realizace došlo k několika dílčím změnám, které výrazně neovlivnily původní koncept. V severovýchodní části zahrady byl zřízen domek na nářadí a do kompozice zahrady byla začleněn i původní ovocný sad, který je se zahradou spojen zahradní brankou. Ovocná zahrada se stala velmi atraktivním doplněním zahrady okrasné.

(Brno,2009) (Brno,2009) (Brno,2009) (Brno,2009) (Brno,2009) (Brno,2009) (Brno,2009) (Brno,2009) (Brno,2009) (Brno,2009)

Dalsi zahrada