Návrh a realizace zahrad | +420 775 037766 | info@profizahrady.cz | www.profizahrady.cz | BrnoVybrané ukázky návrhů a realizací zahrad

Louka a pergola z akátu

Pavlov
Konceptem zahrady v Pavlově je vytvoření svébytných kompozičních celků. Prvním z celků je "lesnatá část". Tato část je určována zachováním původních stromů. Pestrá směs dřevin bude sjednocena výsadbou habrů. Pod stromy jsou navrženy podrostové trvalky. Druhým kompozičním celkem je květnatá louka se soliterním stromem. Profizahrady.cz provedly: Osazovací plán, pergolu, výsev louky, trvalkové výsadby, zařízení mobilních nádob. Fotografie realizace
Altán a zpevnění svahu

Brno Obřany
Zahrada v Brně Obřanech je členěna ve 3 výrazné kompoziční části. První a nejbližší dlážděným terasám u domu je travnatá plocha. Na travnatý obdélník navazuje svah, který tvoří barevnou kulisu zahrady. Poslední výraznou plochou je ovocný sad. Ten je uzavřen živým plotem z habru a vytváří tak svébytnou kompozici. Profizahrady.cz na této zahradě provedly: Návrh zahrady, altán, automatickou závlahu, plot, kobercový trávník, studánku. Fotografie realizace
Malé jezírko a socha z odpadu

Brno Lesná
Zahradu v Brně Lesná tvoří 3 celky. První část je dlážděna velkoformátovou dlažbou. Druhá část je tvořena volnou trávníkovou plochou. Poslední část je "tajemná zahrada". Významným prvkem je jezírko obložené plechem cor-ten a železná socha. Projekt vypracovala Ing. Andrea Řezníčková (www.projekt-zahrady.cz) Profizahrady.cz provedly: Vyvýšené záhony, kobercový trávník, kamennou dlažbu, šlapákovou cestu, jezírko z cortenu. Fotografie realizace
Velká zahrada v Rakousku

Walterskirchen
Studie návrhu byla vypracována Ing. Zuzanou Trojákovou PhD. Jedná se o rozsáhlou zahradu s okrasnou a užitkovou částí. Oproti původnímu návrhu došlo k redukci stavebních prvků. Výrazným prvkem je použití vzrůtných Platanus acerifolia. Profizahrady.cz na této zahradě provedly: Terénní úpravu, automatický závlahový systém, solitérní kameny, výsadbu trvalek, keřů a stromů. Fotografie realizace
Soliterní kameny a výsadba travin

Hluboké Mašůvky
Návrh zahrady reaguje na minimalistický design domu. Koncept od začátku směřoval k použití vegetačních i neživých prvků velkých měřítek. Hlavním motivem zahrady je listnatý les a lesní mýtina. Profizahrady.cz provedly: Terénní úpravu, automatický závlahový systém, solitérní kameny, výsadbu trvalek, keřů a stromů. Fotografie realizace
Jezírko a anglická zahrada

Rajhrad
Zahrada v Rajhradě je navržena jako kompaktní meditační prostor. Kompozice je z velké části geometrická s vloženými organickými prvky. Centrálním prvkem je okrasné jezírko. Profizahrady.cz na této zahradě provedly: Návrh zahrady, jezírko, automatickou závlahu, živý plot, trávník, trvalkové záhony, výsadbu vzrostlých stromů. Fotografie realizace
Střešní zahrada a permakultura

Bukovice
Kompozice zahrady v Bukovicích je velmi ovlivněna výchozími podmínkami. Převážná část zahrady se nachází ve svahu, který je v zadní části modelován do teras pomocí suchých zídek. Centrální zahrada je komponována jako permakulturní. Výrazným bodem stavby jsou zelené střechy. Profizahrady.cz na této zahradě provedly: Návrh zahrady, 50m suché zídky, uložení retenční nádrže a zapojení domácí vodárny, kamenný svah, střešní zahradu. Fotografie realizace
Dubové pražce a suchá zídka

Kuřim
Autorem návrhu zahrady je Ing. Denisa Hrubanová. Jedná se kompozici s důrazem na obytnou část zahrady u domu, kde byla navržena suchá zídka a schodište z dubových pražců. V zahradě je centrálním prvkem soliterní strom - Gleditschia triacanthos Sunburst. Profizahrady.cz na této zahradě provedly: Suché zídky, dubové schodiště, pletivový plot, výsadu trvalkových záhonů, živých plotů a soliterního stromu. Fotografie realizace
Zahrada v Brně a jezírko

Brno Stránice
Zahrada v Brně je navržena z velké části majitelem domu a jeho bývalým zahradníkem. Plocha zahrady je mírně svažitá směrem k domu. V její horní části bylo zbudováno jezírko s kaskádou, ke kterému přiléhá dřevěný altán. V ploše trávníku byly ponechány soliterní staré meruňky. Profizahrady.cz na této zahradě provedly: Jezírko, vodní kaskádu, kobercový trávník, výsadu trvalkových záhonů a vzrostlých stromů. Fotografie realizace
Kamenná kostka a pokryv z břečťanu

Brno Komárov
Studie pojala velmi malou plochu zahrady jako místo pro pohled z terasy a domu. Minimalistický návrh počítal s využitím kvalitních přírodních materiálů. Zahrada byla navržena pouze ze 5 druhů rostlin. Kostru tvoří okrasné třešně, prostorovou výplň bobkovišně a podrost břečťan. Zahrada je pohledově ukončena živým tisovým plotem. Profizahrady.cz na této zahradě provedly: Návrh, dlažbu žulovou kostkou, suché zídky, výsadbu břečťanu, keřů a stromů. Fotografie realizace
Dubové schody a přírodní zahrada

Mokrá - Horákov
Zahrada v Mokré - Horákově byly realizována dle projektu Ing. Andrei Řezníčkové (www.projekt-zahrady.cz). Zahrada je situována v extrémním svahu, pro převýšení bylo nutné zbudovat 60 schodů. V horní části byl svah terasován, aby vznikly obytné terasy. Profizahrady.cz na této zahradě provedly: Dubové schody, suché zídky, opěrnou zeď. Fotografie realizace