Návrh a realizace zahrad | +420 775 037766 | info@profizahrady.cz | www.profizahrady.cz | BrnoUkázky použití soliterních kamenů

Hluboké Mašůvky

Návrh zahrady se striktně drží koncepce vytváření poměrně rozsáhlých modulů zeleně. Jedním z takových modulů je mírně zvlněná plocha trávnku, která umožní volný pohyb kolem celé stavby. Cílem je také zajistit nerušený pohled na zajímavou architekturu budovy. Trávník bude založen pokládáním travních koberců a zavlažován automatickou závlahou, což zajistí perfektní vzhled již několik dní po založení. Důležitým prvkem návrhu je použití rozsáhlých ploch výsadeb okrasných travin. Ty budou bodově doplněny cibulovinami (Allium giganteum) a exotickými trvalkami ( Eremurus robustus). Na zahradě se nachází 5 ploch travin, z nichž největší plochu zaujímá výsadba Panicum virgatum 'Prairie Sky'. Neživým doplněním zahrady budou velké soliterní kameny. Ty budou uloženy nejčastěji při plochách výsadeb travin. Nejvíce prostorotvorně budou na zahradě působit stromy. Při návrhu byly záměrně zvoleny především domací druhy s dobrou vitalitou a vzrůstnějším habitem. Vybrány byly jak druhy listnaté, tak i jehličnaté. Realizace zahrady probíhala během června 2012. Během realizace došlo k některým dílčím změnám, jako je redukce ploch travin či výsadeb ovocných stromů.

(Hluboke Masuvky,2012) (Hluboke Masuvky,2012) (Hluboke Masuvky,2012) (Hluboke Masuvky,2012) (Hluboke Masuvky,2012) (Hluboke Masuvky,2012) (Hluboke Masuvky,2012) (Hluboke Masuvky,2012)

Dalsi zahrada