Návrh a realizace zahrad | +420 775 037766 | info@profizahrady.cz | www.profizahrady.cz | BrnoUkázka realizace velké střešní zahrady/h1>

Bukovice 2011


Návrh
Kompozice zahrady v Bukovicích je velmi ovlivněna výchozími podmínkami. Převážná část zahrady se nachází ve svahu, který je v zadní části modelován do teras pomocí suchých zídek. V přední části je pak příkrý svah zajištěn rozsáhlou skalkou.Centrální zahrada je komponována jako permakulturní. Výrazným bodem stavby jsou zelené střechy. Na těch byla zvolena rozchodníková vegetace technologicky zakládaná pomocí řízků.(Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011) (Bukovice,2011)

Dalsi zahrada